تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 103327
تاریخ ثبت نام : 1393/7/13
تعداد بازدید : 2372
مدیرت :
خدمات :
شیرینی - آجیل تواضع - سوغات - شکلات و . . . .
موبایل :
09104607938 -
تلفن :
-
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - خیابان آبیدر
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط