تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 104562
تاریخ ثبت نام : 1393/12/4
تعداد بازدید : 15549
مدیرت :
رسول نصیری
خدمات :
مطب دکتر رسول نصیری کالمرزی فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی در سنندج - دکتر رسول نصیری کالمرزی فوق تخصص آسم و آلرژی وایمونولوژی بالینی - کلینیک آسم و آلرژی در سنندج - کلینیک آسم و آلرژی - کلینیک آسم و آلرژی - فوق تخصص آسم و آلرژی در سنندج - فوق تخصص آسم و آلرژی - پزشک آسم و آلرژی سنندج - فوق تخصص آسم در سنندج - فوق تخصص آسم - متخصص آسم - فوق تخصص آسم - آسم - دکتر آسم در سنندج - اسم در سنندج - متخصص حساسیت در سنندج - حساسیت - آسم و آلرژی - فوق تخصص آلرژی در سنندج - درمان آلرژی و حساسیت در سنند ج- آلرژی و حساسیت - آلرژی و حساسیت - آلرژی کودکان در سنندج - آسم کودکان - فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی - فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی سنندج - فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی در سنندج - فوق تخصص ایمونولوژی در سنندج - فوق تخصص ایمونولوژی سنندج - فوق تخصص ایمونولوژی - فوق تخصص ایمونولوژی - فوق تخصص ایمونولوژی در سنندج -
موبایل :
09375802708 -
تلفن :
08733230524 -
فاکس :
sms :
30008810000055
ایمیل :
info@kaclinic.com
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - خیابان کشاورز(وکیل) - چهارراه وکیل - ساختمان پزشکان رازی - طبقه سوم - کلینیک آسم و آلرژی کردستان با مدیریت دکتر رسول نصیری کالمرزی فوق تخصص آسم و آلرژی وایمونولوژی بالینی
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط