تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 115932
تاریخ ثبت نام : 1395/9/14
تعداد بازدید : 2458
مدیرت :
صمدنژاد
خدمات :
طراحی . چاپ . مشاوره تبلیغات . برندینگ . تبلیغات محیطی
موبایل :
09184496400 -
تلفن :
08733244406 - 08731805
فاکس :
08733244442
sms :
ایمیل :
mediagroup@kiaparvaz.com
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - خیابان کشاورز . روبروی بانک ملی
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط