تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 156472
تاریخ ثبت نام : 1398/4/14
تعداد بازدید : 500
مدیرت :
عدنان تاری نیا
خدمات :
فروش انواع توتون سیگار و پیپ جزئی و عمده
موبایل :
09109738400 - 09388438512
تلفن :
08733162865 -
فاکس :
sms :
ایمیل :
ednantg@yahoo.com
وب سایت :
آدرس :
کردستان -سنندج - سنندج انتهای خیابان نمکی رو به روی اداره منابع طبیعی
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط