تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 42743
تاریخ ثبت نام : 1392/12/6
تعداد بازدید : 4354
مدیرت :
خدمات :
موبایل :
-
تلفن :
3283629 - 3248545
فاکس :
sms :
ایمیل :
parsa_m_can@yahoo.com
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - ابتدای فلسطین - پارسا کامپیوتر
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط