تعداد ستاره :
شماره شناسه عضویت : 53118
تاریخ ثبت نام : 1392/12/21
تعداد بازدید : 1797
مدیرت :
زبیر رزاقی
خدمات :
قبول سفارش انواع شیرینی با بهترین کیفیت
موبایل :
-
تلفن :
09187777100 -
فاکس :
sms :
ایمیل :
وب سایت :
آدرس :
-سنندج - شعبه 1: اول بهاران نرسیده به میدان بهاران - شعبه2: میدان قانع (قبا)
ابر کلمات :
لینک :

آگهی های مرتبط