نتایج جستجو


ارائه هنرنمایی در همایش های داخلی و خارجی- مراسم جشن و شادی- اجرای کلیپ و پذیرش کارآموز
آدرس: سنندج سنندجآدرس: سنندج بلوار سید قطب


گروه رقص کردی ئالا اجرای هنرنمایی در مراسم شادی
آدرس: سنندج نایسر


آموزش رقص کردی شنه ی شاهو - آموزش رقص کردی در سنندج - رقص کردی در سنندج - آموزش رقص کردی- آموزش رقص کردی - آموزش رقص کردی - گروه رقص کردی شنه ی شاهو - گروه رقص کردی شنه ی شاهو- گروه رقص کردی شنه ی شاهو- گروه رقص کردی شنه ی شاهو - گروه رقص کردی شنه ی شاهو - گروپی هه لپه رکی در سنندج - گروپی هه لپه رکی در سنندج - گروپی هه لپه رکی در سنندج - گروپی هه لپه رکی در سنندج - آموزش رقص کردی(هه لپه رکی)و هنرنمایی در فستیوال های داخلی و خارجی - رقص کردی فولکلر در سنندج - رقص کردی سنندجی - رقص کردی شاد - رقص کردی شاد در سنندج - رقص کردی شاد در سنندج - رقص کردی حرفه ای در سنندج - رقص محلی کردی در سنندج - رقص محلی کردی - رقص محلی کردی - آموزش رقص محلی کردی در سنندج - آموزش پای کوبی کردی در سنندج - پای کوبی - پای کوبی - اجرای رقص کردی در مراسم و مجالس - اجرای رقص کردی در مراسم و مجالس - اجرای رقص کردی در مراسم و مجالس - شرکت در مراسمات و جشن ها
آدرس: سنندج بلوار 28 دی - روبروی استخر حجاب - آموزش رقص کردی شنه ی شاهو - گروپی هه لپه رکی شنه ی شاهو


اجاره و فروش کلاه و دستمال کلاه فس در سنندج - اجاره کلاه زنانه در سنندج - اجاره دستمال زنانه در سنندج - اجارره کلاه برای عروس در سنندج
آدرس: سنندج