غذای آماده آتریسا

  • مدیریت : محمد حسین عطایی
  • شماره تماس : 33660001
  • همراه : 09186451976
  • فاکس : 33661705
  • hussein.ataei47@gmail.com : ایمیل
  • : sms
  • www.snabazar.com/atrisa : وب سایت
  • آدرس : سنندج - دو باندی قائم مقام فراهانی - باند بالایی - نرسیده به انتهای شریف آباد غذای آماده آتریسا